امروز در ورزشگاه سهند تبریز، روزی تاریخی رقم خورد. امروز نقطه عطفی در مبارزات مدنی آذربایجان بود. امروز شعار مدرسه به زبان مادری به صورت یکصدا از سوی دهها هزار نفر سر داده شد. یک طرف شعار می دادند «تورک دیلینده مدرسه» و طرف دیگر جواب می دادند «اولمالیدیر هرکسه». امروز آذربایجان ثابت کرد که اتحادش برای خواسته های قانونی اش بی همتاست. دیگر هیچ کسی نمی تواند این خواسته قانونی و حقوق بشری را نادیده بگیرد. ملت آذربایجان ثابت کرد که فرزند خلف ستارخان ها و باقرخان هاست و با اسلحه زمانه خود یعنی مبارزه مدنی و مسالمت آمیز تا رسیدن به خواسته های قانونی اش از پا نخواهد نشست. امروز آذربایجان سرتاپا فریاد بود، فریاد حقوق پایمال شده اش


شعارهای استادیوم

http://march.pc05.info/yout/index.php?v=b_m-_kaLl2Q

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 اسفند 1388    | توسط: pipi pipi    |    | نظرات()