منم ستار،از ملت خودم لقب خانی گرفتم ،از طرف تهران سردارملی شدم !! نامه ای به شما فرزندان خود نوشته ام تا از بلاها ومشکلاتی که برسر من آمده تجربه کسب نمایید و راه را برای رسیدن به حق هموار کنید از این جهت به فرزندان خودم در این برهه از تاریخ نامه می نویسم که می دانم درشرایط بدی هستیدشما همانند ارومو گولی تشنه حق هستید! شرایط شما شبیه حال وهوای زمان ما است من و آذربایجان و آزادی تنها بودیم، تراختور و شما هم تنهایید، من، تنها خدا وملت را داشتم، شما هم همینطور! من وشما یعنی ستارخان و تراختورچی ها شباهت ها داریم از لحاظ ظلم هایی که برما والبته آزادی شده، من وشما برای تغییر قیام کرده ایم برای رسیدن به حقوق به حق خود ! هردو از یک پوست واستخوانیم هردو زحمتکش وباشرف وباغیرتیم، چون ماآزربایجانی هستیم، جهان غبطه می خورد به هوش آذربایجانی ،هنگامی که من وملت برای شکستن سیاهی قیام کردیم تهران وجهان استعمار رودروی ما بود آنها همه چیز داشتند وما هیچ، تنهاخدا وملت  با ما بود(که کافی بود) ,هنگامی  که به شرایط حال شما می نگرم می بینم که یک تهران و..سیاهی رودروی خواسته های به حق شماست هنگامی که می بینم شایعه پراکنان بذر نفاق را بین شما پخش می کنند تا شاید باایجاد جنگ روانی بین دوبرادر یعنی تراختور وشهرداری تمرکز خود را ازدست دهند تا دشمنان حقیقی خود را نشناسند! به یاد خودم و با قرخان می افتم اما من سالار پشتیبان هم بودیم چون هدفمان یکی بود وحال مطمئنن تراختور وشهرداری یک هدف مشترک دارند ان هم سربلندی آزربایجان است زمانی که به دروغ  به ماخبر می دادند که تهران تسلیم خواسته ی شماست، ما اشتباه نکردیم وراه تبریزرا برآنان نگوشودیم حال شما فرزندان من نباید میدان را خالی کنید تا اینجا خوب اآمده اید سعی کنید خوب یارگیری  کنید وبه جوانان میدان دهید،باید برای تداوم حق بجنگید وهزینه کنید می دانم شایعات زیادی در اطراف شماست مدیرعاملتا ن را می شناسم در کل پسر خوبی است حمایتش کنید زیرا که رهبران بدون حمایت ملت نمی توانند کاری کنند حال من وشما هم می دانیم که اواشتباهاتی کرده! اما او با ملت است، پشتیبان اوباشید تا پیروز شوید ،آری می شنوم که تهران واصفهان کرمان در حال تجهیز قوا هستند آنها از  طرف اجانب حمایت می شوند به یاد دارم که دشمنان آزادی در زمان ماهم جیبشان پر از پولهای استعمار بود اما در مقابل خدا وملت کاری نتوانستند بکنند زیرا حق نبودنند دیده ام هنگامی که ملت در استادیوم جمع می شوند چه فریادها که سر نمی دهند! فریاد یاشاسین آزربایجان شما گوش بسیاری را هم در این دنیا وهم درآن دنیا کر کرده است! آری فکر می کنم به یاد دارید آن روز را که من برای سان دیدن نزد شما آمده بودم واز بالای تپه ها شما را می نگریستم و آن هنگام بود که آینده را متعلق به شمادیدم ، می دانم که مربی جوانتان را منشوری کرده اند شاید او تقصیری نداشته باشد زیرا جرم او تنها با آزربایجان بودن است !می دانم مرکز نشینان به شما قول دروغ می دهند شما باید آگاه باشید! با اینکه من می خواستم آزادی را به آنان تحفه دهم، خیری از آن به ما نرسید تنها  دشنام وخیانت! ،حرف از توهین و درشتی به میان آمد، می دانم که شما را به خاطر عظمت وغیرتان  تحقیر می کنند، آنان من وملت را هم به خاطر مقاومت در برابر استبداد وسیاهی سرزنش می کردند! برما هم اسم هم شان خود را گذاشتند اما ندانستنند که با این کارتنها جهالت وعناد خود را برهمگان آشکار می کنند فرزندانم همانند گذشتکان خود نترسید وخود با تمام قدرت با جهالت ها وعناد ها وخیانت ها مبارزه کنیداز همت وتلاش های خود قلعه ای مستحکم همانند قلعه بابک بسازید وتراختور خود ر ا خود با عشق ترمیم ومجهز کنید زیرا که مرکز نشینان باگفتن یک یاشاسین آذرابادگان مکردارخود، چشم وگوش بسته های خود باخته در مقابل فرهنگ مرکز را مسخ خود می کنند !

هیچگاه ه خود را تسلیم خواسته های ناحق آنها نکنیدشما تراختور چی ها راه پر فراز ونشیب زیادی را طی کرده اید وتا پیروزی چند صباحی بیش راه نیست! اما حتی اگر ظفر راهم دیدید تسلیم واهمال نکنید واشتباه من را تکرار نکنید تا اسیر یپریم خان های زمانه نشوید! یپریم خان های زمان من خواستند که نام من وآزادی جاودان نشود حال می دانم که  جاهلان زمانه نیز از گردهمایی وفریاد های شما می ترسند ،زیراکه شما حق اید !از آقایان !!شفافیت وپاکی ودوری از مکرو حیله بخواهید وبه آنان هشدار دهید تا بدانند که شما آگاهید وپشتیبان هم باشید وهمدیگر را تنها نگذارید  با سعی کوشش وایثار تراختور آزربایجان را بجلو ببرید تا سیاهی ها ، در مقابل شما رنگ ببازد  هنگامی که به تهران می آیید یادی از من هم بکنید درد جدایی وغربت خیلی سخت ورنج آوراست کما اینکه به زور و اجبار باشد!! همچنین اتحاد تراختورفنس وتراکتور خط تیره را به آزربایجان تبریک می گوییم  تبریک من از این جهت است که فرزندانم، آراز های مابین خود را برداشته ومتحد شده اند به امید روزی که هیچ منی مابین ماهای فرزندانم نباشد!
یا ستارالعیوب
http://www.trakhtorfans.com

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 تیر 1389    | توسط: pipi pipi    |    | نظرات()