پان پارس بودن خوب نیست، زیرا.....

1-  در صورت اصرار بر برترین جعلی قوم فارس بر دیگر ملل ساکن در مملکت محروسه ایران ، این ملل در جهت احقاق حقوق خود رفته و در نتیجه باید از نفت خوزستان، معادن مس آذربایجان، خاویار دریای خزر و.... چشم بپوشیم. در این صورت نه از سواحل خزر خبری است و نه از جزیره کیش.

2-   در صورت اصرار بر تمدن جعلی پارسی، دیگر ملل به جستجوی هویت واقعی خود رفته و بیش از این پوشالی بودن وجود استوانه حقوق بشر کوروش و تخت جمشید و ... عیان خواهد شد. و در این صورت همه اشیاء موجود در موزه ها لو رفته و جعل آن عیان خواهد شد.

3-  در صورت اصرار بر وجود تمدنی درخشان در کویر سوزان لوت ، مستشرقین و خاور شناسان بیشتری بر این منطقه زوم کرده و عیان واقعیت ها بیش از این مبرهن خواهد شد. و در اینصورت بایست به جستجوی سرزمین دیگری باید بود و یا بایست به افغانستان باز گشت.

4-     در صورت ادامه تو هین به دیگر ملل و استقلال آنان ، آیا فکر کرده ائید که در برهوت لوت  به کدامین بنا فخر خواهیم کرد و ادعای سروری خواهیم داشت. دمی با خود بیندیشیم و و آز انچه از ایران کنونی برای ما میماند را در جام شوکران بار دیگر نظاره شویم.

راستی به نظر شما در این صورت چه میشود و برای مدعیان پان پارس چه چیزی میماند؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید؟

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 تیر 1389    | توسط: pipi pipi    |    | نظرات()