سوت پایان دربی تهران به صدا در آمد , 75 هزار تماشاگر از این بازی (که از هفته ها پیش تمام رسانه ها و مطبوعات روی این بازی مانور تبلیغاتی انجام میدادند تا تماشاگر به استادیوم بکشند)استقبال کرده بودند.
در یک حرکت جالب در پایان این بازی در برنامه ای به اسم فوتبال برتر که از شبکه 3پخش میشود مجری برنامه با شور و هیجان خاصی با در دست داشتن نامه ای که از افغانستان به دستشان رسیده بود با گفتن جمله ای که: استقلال و پرسپولیس تیمهای محبوب کشورهای دیگر هستند(یعنی تیم بین المللی هستند)” نامه ای را میخواند که در آن یک جوان افغانی نوشته بود که عاشق تیم استقلال است”
میخواست به بینندگان این را القا کند که حق داریم بازیهای پرسپولیس و استقلال را پخش مستقیم کنیم و حتی تکرار در روز بعد!!!!
وقتی شما به افغانستان افتخار میکنید که هوادار تیم های استقلال و پرسپولیس هستند باید به شما این حق را قائل شویم که برای به اثبات رساندن بین اللملی بودن تیمهایتان تنها مردم افغانستان را عاشق و طرفدار تیمهای خود میبینید این در حالی است که در آن سو تیم تراکتور با این که فاقد رسانه و مطبوعات مستقل است و از هیچ گونه پشتیبان های دولتی برای تبلیغ خود استقاده نکرده با این حال هوادارانش از روی تعصب و عشق و به صورت خود جوش عاشق این تیم شده اند و این درحالی است که هواداران این تیم نه تنها در ایران بیشمارند بلکه برای دیدن بازیهای این تیم از کشورهای ترکیه و آذربایجان به استادیوم تبریز می آیند و میلیونها هوادار این تیم از راه دور وکشورهای مختلف و از طریق تلویزیون شاهد بازیهای این تیم هستند.

آقای یوسفی مجری محترم شبکه 3 که با خوشحالی نامه ای از یک افغان را میخواندی که عاشق استقلال بود آیا استقلال و پرسپولیس را با طرفدارای افغانیش بین اللملی میدانی و تراکتور را با هواداران میلیونی ترکیه ای و آذربایجانی بین المللی نمیدانی؟ میدانم که شما وظیفه داری استقلال و پرسپولیس را به زور پرهوادار و بین المللی به همه معرفی کنی تا بهانه ای برای پخش کردن مستقیم بازیهای پرسپولیس و استقلال از شبکه 3 داشته باشی و پرفروش کردن مطبوعاتی که فقط از تیمهای پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس حمایت میکنند ولی این رابدانید که آنچیز که عیان است چه حاجت به بیان است , تراکتور و هوادارانش نیازی به هواداران افغانی و پخش مستقیم از شبکه 3 شما ندارد و این تیم با پشتوانه میلیونی خود چه درداخل ایران و چه در خارج از ایران ترس دشمنانش را بیش از پیش بیشتر کرده است.

نوشته شده در تاریخ شنبه 24 بهمن 1388    | توسط: pipi pipi    |    | نظرات()