وونیزم فارس وتمرکزگرایان وکسانی که تحمل سربلندی تورکان را ندارند قریب صد سال است که قصد ازبین بردن هویت وهستی تورکان را دارند ودراین راه زبان،مدنیت وتاریخ ما را هدف گرفته اند. آنان با استعمارفرهنگی قصد راهگشایی برای استعمارسیاسی واقتصادی تورکان را دارند.

ملتی که زبان مادری خود را ازدست داده ازکشف وتولید بی بهره بوده وتوانایی افتخارکردن و به کارگیری استعدادها وتوانایی های خود را ازدست می دهد این چنین ملتی آماده ی استعمارشدن است به همین جهت مبارزه با استعمار فرهنگی سیاسی واقتصادی شوونیزم با مبارزه فرهنگی آغازمی شود. اولین مبارزه ی ما بازگشت به خویش وهویت طلبی است ملت ما برای رهایی ازچنگال استثماربه جای تکیه کردن به دیگران باید یاد بگیرد که روی پای خود بایستد این مبارزه هم سخت است وهم آسان.

اگرشعورملی یک ملت بیدارباشد و روزبه روزافزون گردد استعمارکردن آن ملت راحت نیست به راحتی وبدون صرف هزینه های گزاف می توانیم شعورملی ملتمان را بالا ببریم

1-      با فرزندانمان به زبان تورکی صحبت کنیم. به آنها اهمیت ارزش وقدرت وزیبایی زبان تورکی را بشناسانیم .

2-      خواندن ونوشتن به تورکی را یاد بگیریم. شانس پذیرفتن زبان ترکی ازسوی دولت به عنوان زبان رسمی درآینده وجود دارد. ازهمین حالا باید شروع به سواد آموزی کنیم تا درآن روز انسانهای با سوادی باشیم نه بی سواد. به فرزندانمان خواندن ونوشتن به تورکی را یاد بدهیم . با یک نگاه عمیق باید این را بفهمیم که آموختن زبان تورکی به فرزندانمان ازآموختن زبان انگلیسی به آنان پراهمیت تراست.

3-      برای فرزندانمان وشرکتها و مغازه ها ومحل های کار خود نام تورکی انتخاب کنیم .

4-      جغرافیای ایران، ترکان جهان، آذربایجان وسایرترکان ایران را به فرزندانمان آموزش دهیم .

5-      درتهران وسایرشهرهای دوزبانه با مخاطبهایمان ابتدا به زبان تورکی صحبت کنیم پس ازاینکه فهمیدیم طرف مقابل تورک نیست آنگاه فارسی صحبت کنیم یا گفته های خود را به فارسی ترجمه کنیم.

6-      درمهمانی ها ودید وبازدیدها به دوستان و آشنایان خود کتاب تورکی یا کاست CD که حاوی موسیقی تورکی است یا فیلم تورکی یا کتاب درمورد تاریخ زبان و مدنیت آ‍زربایجان هدیه دهیم.

7-      به جای واژه ها ی فارسی و... که وارد زبان تورکی شده اند از واژه های تورکی استفاده کنیم.

8-      درکنسرتهای آزربایجانی وجشن های ملی آزربایجان به صورت فعال شرکت کنیم ودوستان وآشنایان خود را نیزدرچنین مراسم هایی به همراه خود برده وآنها را نیزشرکت دهیم .

9-      درخرید اجناس دقت کنیم بیشتراجناسی را خریداری کنیم که متعلق به آزربایجان یا شرکتهای آذربایجانی است .

10-   برای سرمایه گذاری وخرید وفروش به شرکت هایی که اجناس وسرمایه های آنها متعلق به آزربایجان است برتری دهیم .

11-   ابتدا موظف به شناخت بزرگان ادب وفرهنگ آزربایجان مثل فضولی واحد و شهریار هستیم وپس ازآن حافظ سعدی وشکسپیر. قسمت عمده ای ازبیت المال صرف شناخت، گسترش وترویج فرهنگ وزبان فارسی می شود .ما بایستی زمان، انرژی وسرمایه ی خود را صرف شناخت، گسترش وترویج فرهنگ وزبان سرکوب شده ی خود بکنیم .

12-   درمکان های عمومی، اتومبیل شخصی ،نزد میهمانان بایستی ازموسیقی آزربایجانی استفاده کنیم درابتدا بایستی موسیقی خود را یاد بگیریم وبه دیگران یاد دهیم. موسیقی آزربایجانی یکی از غنی ترین وشناخته شده ترین موسیقی های دنیاست به موسیقی فارسی حرمت واحترام قائلیم ولی باید متوجه باشیم که یادگیری وترویج موسیقی فارسی درحال حاضرهم جهت با اهداف ومنفعت های شوونیزم فارس می باشد.

13-   درحال حاضربه دلیل شرایط خاصی که وجود دارد ازفروختن زمین وسهام شرکت  ( به خصوص درآزربایجان غربی) به افراد غیرتورک زبان و غیر آزربایجانی خودداری کنیم . ارزان بفروشیم ولی به خودمان بفروشیم . با توجه به اینکه بسیاری ازسرمایه های آزربایجان درمناطقی به غیراز آزربایجان مثل تهران دراسارت دیگران بوده ومردم ما ازاین ثروت هیچ بهره ای نمی برند بایستی درآینده با به کارگیری تاکتیک های اقتصادی وسیاسی بتوانیم سرمایه های آزربایجان را برگردانده وسرمایه های آزربایجان را حفظ کنیم . با این کارخواهیم توانست ازادعای دیگران برثروت وخاک آزربایجان نیز جلوگیری به عمل آوریم .

14-   با وجود مشکلات وسختی های فراوان بایستی سرمایه داران را مجاب وتشویق به سرمایه گذاری در آزربایجان کنیم . بایستی پتانسیل های اقتصادی وسرمایه گذاری آزربایجان را به آنها نشان دهیم ومعرفی کنیم تا با امید به خدا سرمایه های آزربایجان ازمناطقی مثل تهران دوباره به آزربایجان برگردانده شود.

15-   به فرهنگ اقوام وملل دیگرازجمله قومیت ها احترام وارزش قائل شویم ولی مراقب باشیم که بلافاصله وبدون توجه و دقت جذب فرهنگ آنها نشویم وهستی خود را رها نکنیم ودقت وانرژی خود را صرف تبلیغ فرهنگ دیگران نکنیم . به جای آموختن نقاط منفی فرهنگ دیگران بایستی نقاط مثبت فرهنگ خود را به آنها نشان دهیم ومعرفی کنیم .

16-   بایستی به همه بفهمانیم وبگوییم که ما تورک هستیم وزبان مادری وملی ما تورکی است . نگوییم که ما آزری هستیم وزبان ما آزری است . با شناساندن جغرافیای فرهنگی وتاریخی آزربایجان وزادگاه خود به همه بفهمانیم که ما آزربایجانی هستیم .

17-   تا جایی که می توانیم ازخرید نشریات سراسری سانترالیست (تمرکزگرا) خودداری کنیم ودرمقابل اقدام به خرید نشریات آزربایجانی یا آزربایجان دوست کنیم وازآنها حمایت کنیم .

18-   درانجمن ها وتشکلات شوونیستی شرکت نکنیم و از آنها حمایت نکنیم. درد آزربایجان را بدانیم واز انجمن ها وتشکلاتی که به آزربایجان ارزش و اهمیت قائلند وخیرخواه مردم آزربایجان هستند حمایت کنیم ودرآنها فعالیت کنیم .

19-   اگرچه خواندن ونوشتن به ترکی را خوب بلد نباشیم با این حال سعی کنیم که کارت های تبریک وعروسی وsms وایمیل هایمان را به زبان تورکی بنویسیم .

20-   زنجان، اردبیل، تبریز،اورمیه،همدان،باکو،گنجه،نخجوان و... همگی شهرهای آزربایجان هستند. بدون توجه به اختلافات کوچک فرهنگی که درنتیجه سیاست های استعماری براین مناطق تحمیل شده بدانیم که همگی ساکنان این مناطق ترک هستند بایستی درمقابل شوونیزم فارس همه باهم اتحاد داشته باشیم وبا تشکیل انجمن ها، گروهها و... به هرچه قدرتمند ترشدن آزربایجان کمک کنیم وبدانیم که ملت ما ازپتانسیل های بالایی برخوردارهستند .

این نوشته را با دقت بخوانیم وبین ملت خودمان پخش کنیم وچیزهایی را که فهمیده ودرک کرده ایم آنالیز کنیم وآنها را روی کاغذ بیاوریم وبدانیم که هرقدمی که در را ه سربلندی وپیشرفت آذربایجان برداشته می شود با ارزش وگرانبهاست .

گلجک بیزیمدیر

نوشته شده در تاریخ جمعه 21 اسفند 1388    | توسط: pipi pipi    |    | نظرات()